Indeks tekstów o ceny transferowe w serwisie Rozliczenia księgowe

Alarmujemy o ciekawych informacjach i nowościachEksport a ceny transferowe

Eksport a ceny transferowe

ceny transferowe Ceny_transferowe Ceny transferowe w polskim prawie podatkowym- cytat z WikipediiArt. 11 określa metody obliczania hipotetycznych dochodów, które są podstawą obliczenia podatku w przypadku, gdy dochód podatnika powstały w wyniku transak czytaj to